Quy chế hoạt động


ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN

- Người bán phải đăng những thông tin trung thực,

- Chỉ được bán những sản phẩm, dịch vụ được pháp luật cho phép

- Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ của mình cung cấp


ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA

- Liên hệ trực tiếp với người bán bằng số điện thoại người bán cung cấp

- Không nên thanh toán tiền nếu chưa nhìn thấy sản phẩm dịch vụ thực tế, hoặc chưa ký kết thoả thuận


Lưu ý: Chúng tôi không đòi hỏi bất cứ chi phí nào trong quá trình giao dịch của người bán và người mua


Chia sẻ: